TESİRLİ SEVGİLİLİK DUALARI

TESİRLİ SEVGİLİLİK DUALARI

Tesirli sevgililik duaları, bozulmuş olan ilişkiler ve karşılıksız aşklar üzerinde oldukça etkili olan bir duadır. Sevgililik duaları kadın ya da erkek tarafından okunabilmektedir. Sevgililik duaları okumak ile sevgililik büyüsü birbirine kesinlikle karıştırılmamalıdır. Tesirli sevgililik duaları okumak, insanların kul olarak Allah’tan dileklerini isteme şekillerinden biridir. Sevgililik büyüsü ise; iyi niyetli ve kötü niyetli olmak üzere iki gruba ayrılarak kişinin hayatına müdahale etme maksadı ile yapılan manevi ritüellerdir.

Tesirli sevgililik dualarını; aşkına karşılık bulamayanlar, sevgilisi ya da nişanlısı ile arası bozulanlar okuyabileceği gibi evli çiftler de okuyabilmektedir. Tesirli sevgililik duaları; yararlı ve faziletli dualardır. Tesirli sevgililik duaları ile, kişi dileklerini Allah’tan ister. Tesirli sevgililik duaları okuyan kimselerin kalbi temiz ve dilediği dilekler içten ise kabul görerek hayırlı bir şekilde hayatında değişiklikler olur.

Tesirli sevgililik duaları okunmadan önce; kişinin muhakkak abdest almış olması gerekmektedir. Beden temizliğinde olduğu kadar akıl temizliği de çok önemlidir. Bu nedenle kişinin kafasında soru işareti yaratacak düşüncelerden uzaklaşıp duaya odaklanması duanın etkisini artıracaktır. Tesirli sevgililik duaları edilmeden önce bulunulan ortam temizlenmelidir. Mümkünse loş ve kimsenin olmadığı kalabalıktan uzak bir ortam tercih edilmelidir. Tesirli sevgililik dualarından önce; kişinin niyetini önce kendi içinden daha sonra da sesli bir biçimde 3 defa söylemesi gerekmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme,ya müfettihal ebvab,ve ya müsebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin,ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke ya rabbi,kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke,ya rezzaku,ya fettahu,ya basitu,ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Amin.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme elif beyne filan bin filan kema ellefte beyne ademe ve Havva ve kema ellefte beyne musa ve Harun ve kema ellefte beyne cebraile ve mikaile ve kema ellefte beyne Yusuf ve züleyha ve kema ellefte beyne muhammediv ve hadicetül Kübra ve kema ellefte beyne Fatimetüz Zehra ve Aliyyül murteza .
Allahümme elif beyne filan bin filan ila filan meselü kelimetün tayyibetün keşeceratin tayyibetün ve fer’uha fis semai tü’ti üküleha külle hınin biizni rabbiha ve yadrıbüllahül emsale linnasi leallehüm yetezekkerun

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya allahü ya allah

Sitemizde bulunan tüm aşk duaları ve bağlama dualarına göz atabilirsiniz. Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyum hocası olan hocamızla sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bütün dualar, duaların okunuşları ve okunuş biçimleri ile ilgili detaylı bilgilendirmeler ilim irfan sahibi medyum hocamız tarafından size en net haliyle aktarılmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun