Terk eden sevgiliyi geri getirme duası

TERK EDEN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası çok sık tercih edilen ve tesirli olan bir duadır. Bu dua yalnızca sevgililere uygulanmaz. Aynı zamanda terk eden kocayı geri getirmek için de okunabilir Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunduğu zaman kısa süre içinde terk eden sevgili geri dönecektir. Aynı zamanda eve gelmeyen, evden ayrılan eşler ve sevgililer için de kullanılabilir. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası, yaşanan soğuklukları ve tartışmaları ortadan kaldırır. Bu sayede tekrardan birlik ve beraberlik yaşanır.

 

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası için uygulanması şart olan birtakım manevi çalışmalar vardır. Bunlar doğru ve eksiksiz yapılmalıdır. Tüm şartlara uyum sağladıktan sonra terk eden sevgiliyi geri getirme duası etkisini gösterecektir.

 

TERK EDEN SEVGİLİYİ GERİ GETİREN DUA

 

Giden sevgiliyi geri getirme duası ya sevgiliyi geri döndüren dua olarak başka kaynaklarda da geçmektedir. Amaç aynı olduğundan birkaç sözcüğün farklı olması pek önemli değildir. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası hem kadınlara hem de erkeklere yapılabilir.

 

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası:

 

Bismillahirrahmanirrahıym.

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya Allahü ya Allah

 

AYRILAN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI

 

Eski sevgilinin yeniden dönmesi için okunacak dualar arasında yer almaktadır. Ayrılan sevgili geri getirme duası iyi niyetlerle ve gerçekten samimi bir şekilde edilmelidir. Bu dualar insanın en masumane isteklerini gerçekleştirmek için okunur. Aşk acısı çeken kişilerin ayrılan sevgiliyi geri getirme duası ile acılarının son bulduğu bilinir.

 

Ayrılan sevgiliyi geri getirme duası:

Bismillahirrahmanirrahıym.

 Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir, ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak

 

TERK EDEN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI NASIL OKUNUR?

Terk eden sevgiliyi geri getirme duasının okunuş şekli oldukça önemlidir. Dualar, kulların isteklerini Allah’tan isteme şeklidir. Dualar kesinlikle iyi niyetli olmalıdır. Kötü niyetler beslenerek edilen dualar asla kabul olmaz. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunmadan önce muhakkak abdest alınmalıdır. Duaya ve duanın tesirine kalpten inanmak çok büyük önem taşır.

 

Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunurken edilecek olan niyet çok önemlidir. Bu niyet içten 3 defa ve sesli bir şekilde 3 defa edilmelidir.

 

Beden temizliğinde olduğu kadar ruh temizliği de çok önemlidir. Terk eden sevgiliyi geri getirme duası okunmadan önce zihinde yer kaplayan bütün düşüncelerden arınmak gerekir. Dua esnasında akılda herhangi bir soru işareti bulunmamalıdır.

Dualara euzü besmele ile başlanmalıdır. Ve dua bitiminden sonra Fatiha, Felak, Nas surelerinin okunmasında fayda vardır.

 

 

Gideni geri döndürme duası, terk eden sevgiliyi geri getirme duası, ayrılan sevgiliyi geri döndürme duası gibi birçok hayırlı dua sitemiz üzerinde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün manevi çalışmaları öğrenebilirsiniz.

 

 

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun