Soğuyan sevgiliyi tekrar aşık etme duası

SOĞUYAN SEVGİLİYİ TEKRAR AŞIK ETME DUASI

Soğuyan sevgiliyi tekrar aşık etme duası şimdiye kadar birçok ilişkinin kurtarılmasında büyük rol oynamıştır. Soğuyan sevgiliyi tekrar aşık etme duası sayesinde birçok mutlu yuva kurulmuştur.

Zaman zaman sevgililer ya da eşler arası uzaklaşmalar olabilir. Bunlar herkesin yaşadığı ufak problemlerdir. Fakat bu ufak problemlerin büyümesi ve daha büyük sorunlar haline gelmesiyle yaşanan durumlar can sıkıcı olabilmektedir. Soğuyan sevgili tekrar aşık etme duası ile bu soğukluk ve uzaklaşmalar giderilir. Böylece eski ilişkiye geri dönülerek kalıcı mutluluk sağlanır.

SOĞUYAN SEVGİLİYİ TEKRAR AŞIK ETME DUASI OKUNUŞU

 

Bismillahirrahmanirrahıym.

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya Allahü ya Allah.

 

 

Bu dua her sabah namazından sonra 3 defa peş peşe okunmalıdır. Duanın okunmasının ardından 33 adet euzü besmele çekilir. Ardından 99 kere “Ya Vedud” esması çekilerek soğuyan sevgiliyi tekrar aşık etme duası tamamlanmış olur. Bütün dualarda olduğu gibi bu duada da niyet etmek oldukça önemlidir. Niyetin kalpten ve samimi bir şekilde edilmesi gerekir.

SEVGİLİYE KAVUŞTURAN DUA

 

Sevgiliye kavuşturan dua, genel olarak uzak mesafede olan kişiler için kullanılır. Sevdiğiniz kişi ile aranızda kilometreler varsa ve bir türlü bulaşamıyorsanız sevgiliye kavuşturan dua okuyabilirsiniz. Aynı zamanda yalnız fiziksel mesafeler için değil, ruhsal mesafeler için de okunabilecek bir duadır. Sevdiğiniz ile fiziksel anlamda yakın mesafede olabilirsiniz fakat bazen birbirinize yakın hissetmezsiniz. Böyle durumlarda okunan sevgiliye kavuşturan dua ile sorunlar çözülmesi mümkündür.

 

Sevgiliye kavuşturan dua okunuşu şu şekildedir:

 

Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir, ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak

 

 

Sitemiz üzerinde bütün aşık etme duaları, aşık eden dualar mevcuttur. Türkiye’nin en ünlü ve en güvenilir medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun