Sevgiliyi kesin döndürme duası

SEVGİLİYİ KESİN DÖNDÜRME DUASI

Sevgiliyi kesin döndürme duası yaklaşık 24 saat içinde etki eder. Bu nedenle en hızlı geri döndürme duaları arasında yer alır. Bu dualarda, sözlerden ve ritüellerden daha önemli olan nokta; niyetlerdir. Sevgiliyi kesin döndürme duası için edilen iyi ve kuvvetli bir niyet bu dua üzerinde büyük etki sağlayacaktır. Sevgiliyi kesin döndürme duası erkeklerin de kadınların da uygulayabileceği bir duadır. Genel olarak kadınlar tarafından ayrılan erkek sevgiliyi geri döndürmek için kullanır. Anca günümüzde kadını geri döndürmek için bu duayı kullananların sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır.

 

Sevgiliyi kesin döndürme duası ile sevgiliyi döndürme büyüsü kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır. Büyüleri, uzman medyum hocaların diğer alem varlıkları ile haberleşerek uyguladıkları birtakım manevi çalışmalardır. Fakat duaların bunlarla bir alakası yoktur. Bazı dualar için manevi ritüeller kullanılsa da, hiçbir iblis, cin ya da diğer alem varlığı dualara karıştırılmaz.

 

Bu sebeple; sevgiliyi kesin döndürme duası kesinlikle günah değildir. Yapılmasında hiçbir sakınca yoktur.

AYRILAN SEVGİLİYİ GERİ GETİRME DUASI

 

 

Çok güçlü ve tesir alanı oldukça yüksek bir duadır.

 

Ayrılan sevgiliyi geri getirme duası çok kalıcı ve etkili bir duadır.

 

Bu duanın küçük bile olsa herhangi bir detayının atlanması bile duanın etkisini yıkıp tesirinin kaybetmesine sebebiyet verir. Bu sebeple bütün aşamaları iyice okumanızda fayda var.

 

SEVGİLİYİ KESİN DÖNDÜRME DUASI OKUMAK İÇİN

 

Sevgiliyi kesin döndürme duası okunmadan önce bu duanın okunuş biçimini sizlere aktarmakta fayda vardır. Bu dua için kullanılan birtakım manevi uygulamalar ile dua gerçekleşir. Ve bu manevi uygulamalar için de birtakım malzemelerin temin edilmesi şarttır. Allah’ın esmasının üzerine okunacağı bir fotoğraf gerekir. Bu fotoğraf, eski sevgiliye ait olmalı ve mümkün olduğunca net olmalıdır. Özellikle kişinin yüz çehresi belirgin olmalıdır.

 

Terk eden sevgilinin fotoğrafının bulunamadığı durumlarda çizgisiz bir dosya kağıdına resim de çizilebilmektedir. Resmin güzel ya da çirkin olmasının hiçbir önemi yoktur. Buradaki resim temsili bir resimdir. Basit ve kolay çizilmiş bir resim bile yeterli gelecektir. Yine aynı şekilde, resim çiziminin yapılamadığı durumlarda çamurdan bir heykel yapılabilir. Yapılan bu heykel de temsili olacağından görüntüsünün hiçbir önemi yoktur. Yalnızca ayrılmış olan sevgiliyi temsil etmesi yeterlidir.

 

 

SEVGİLİYİ KESİN DÖNDÜRMEDUASI NASIL OKUNUR?

 

Bu dua uygulamasına başlayan kişi, resim-heykel ya da fotoğrafı önüne koymalıdır. Üzerine ise tam 99 besmele-i şerif okunur.

 

Okunan 99 adet besmele-i şerif dua anahtarı niyetine geçmektedir. Bu sebeple, terk eden, ayrılan sevgilinin kalbini açacak ilk anahtarolarak kabul edilir.

 

Ardından kişinin önünde bulunan temsili materyale Allah’ın esma-yı hüsna’sından 9 adet isim okunur.

 

Okunacak 9 adet isim şöyledir:

 

Ya Mukallibe’l Kulub

Ya Hannan

Ya Deyyan

Ya Mennan

Ya Şedidel Batşi

Ya Vedud

Ya Cemil

Ya Rahim

Ya Rahman

 

Bu 9 adet esmanın hepsinin şifa ve rahmet kaynağı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ayrılan sevgiliyi geri getirmek için okunan esmalar, hayırlara vesile olur. Bu esmalarla yapılan dualar kalbi bir hüküm taşır. Ve bu isimler ile sevgili tekrar dönerek mutlu bir ilişki kurulur.

 

Bu esmalarda her isim besmele sayısı kadar okunmalıdır.  Yani her biri ayrı ayrı 99 defa olacak şekilde okumak makbuldür.

 

Aynı zamanda her isimden sonra da Asr suresinin okunması gerekir. Asr suresi de 3 kez okunmalıdır.

 

Asr suresinin getirdiği tüm feyz ve bereket giden sevgilinin temsili materyalinin üzerine okunur. Tam 7 defa okunması gerekir. Okuyup, üflendikten sonra içten bir şekilde niyet etmek gereklidir.

 

ASR SURESİ

 

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel asr
2- İnnel insane le fi husr
3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

 

Asr Suresinin Anlamı

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Asra yemin olsun ki,
2- İnsan mutlaka ziyandadır.
3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

 

Ayrılan sevgili geri getirme duası okunurken çok dikkat etmek gereklidir. Dua mutlaka abdest alındıktan sonra okunmalıdır. Beden ve ruh temizliği çok önemlidir. Bu bakımdan bütün detaylara dikkat etmekte fayda vardır.

 

GERİ GETİRME DUASI

 

Bu dua, bir seferliğe mahsus olarak okunmalıdır. Güçlü bir dua olduğundan kaynaklı dikkatli okunmasında yarar vardır. Sevgiliyi geri getirme duası, kocayı geri getirme duası niyeti ile okunabilir.

 

 

Bismillahirrahmânirrahîm

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

 

 

Sevgiliyi kesin döndürme duası, döndürme duaları, geri getirme duası, eşi döndürme duası gibi birçok hayırlı dua sitemiz üzerinde mevcuttur. Unlumedyum.com tarafından uygulanan bütün manevi çalışmalar %100 güven esasına dayalı bir şekilde gerçekleşir. Türkiye’nin en ünlü ve en güvenilir medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşabilir, merak ettiğiniz her konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

 

 

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun