sevgilim olsun duası

SEVGİLİM OLSUN DUASI

 

 

Sevgi ve aşk benzeri duygular, insanı hayata bağlayan ve yaşadığını hissettiren duygulardır.  Her ne kadar zaman zaman acı çekilse de her insan aşık olmayı, sevgilisiyle mutlu bir hayat paylaşmayı ister. Sevgilim olsun duası sayesinde bunu yaşamak mümkündür. Sevgili duası, kısmet açma duaları arasında yer alan bir duadır. Sevgili duası temiz kalpli ve iyi niyetli edildiği sürece kabul görmektedir. Sevgili duası sayesinde birçok aşığın sevdiğine kavuştuğu ve kalıcı bir mutluluk yaşadığı bilinir.

 

 

Sevgilim olsun duası edilmeden önce mutlaka abdest alınmış olmalıdır. Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece okunmalıdır. Bu duanın sabah namazı ve sabah ezanından önce okunması gerekmektedir.

 

Sevgili duası 21 kere okunur. 7 gün süre ile 21 kere okunması sevgili duasının tesirini artıracaktır.

 

 

 

Sevgili duasından önce:

 

Tam 3 defa “Bismillahirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.” Okunmalıdır.

 

Sevgili Duası

 

Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Ve yes’eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbi nesfa. Fe yezeruha kaan safsafa e-ve-lem yerallezine keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey’in hayy e fe la yü’minun ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minin felemma tecella rabbühu lil cebeli cealehu dekkev ve hara musa saika felemma efaka kale sübhaneke tübtü ileyke ve ene evvelül mü’minin merecibahreyni yeltekiyani fe kulnadrib bi asakel hacer, fenfecerat minhüsneta aşrate ayna, kad alime küllü ünasim meşrabehüm, külu veşrabu mir rizkillahi ve la ta’sev fil erdi müfsidin ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zumla ve men yetevekkel ‘alellahi fehuve hasbuhu innallahe baliğu emrihi kad ce’alallahu likulli şey’in kadren fe.

 

 

Sevgili duasından sonra:

 

3 kere üst üste “Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahü Ya Alimü Ya Aliyyü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Azimü Ya Ehadü Ya Vitrü Ya Selamü Ya Mü’ minü Ya müheyminü Ya Basıru Ya Vahidü Ya Kerimü Ya Latifü Ya Halimü Ya Kebiru Ya Mütekebbirü Ya Mennanü Ya Hannanü  Ya Tevabü Ya Mahmudü Ya Ma ‘mudü Ya Zahiru Ya Batınü Ya Tahirü Ya Ev velü Ya Ahirü Ya Hayyü Ya Selamü Ya Vasiu Ya Rafiu Ya Mürtefiu Ya Şamihu Ya Nurü YA Zülkuvveti vel- ikram.” Okunur.

Sevgili duası aşamaları eksiksiz ve doğru yapılmalıdır. Okunan duaların okunuşuna uygun olması çok büyük önem taşır.

Sevgili duası, sevgilim olsun duası, aşk duası gibi aşk konulu bütün dualara unlumedyum.com üzerinden ulaşabilirsin. Dua konuları ile ilgili olarak merak ettiğiniz her şeyi ve merak ettiğiniz bütün manevi uygulamalara sitemiz üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Unlumedyum.com tarafından gerçekleştirilen bütün uygulamalar esasına uygun bir biçimde %100 güvenilir olarak yapılır. Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşarak iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun