Resme bakarak aşk büyüsü

RESME BAKARAK AŞK BÜYÜSÜ

Resme bakarak aşk büyüsü yapmak, günümüzde birçok kişi tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Dünya üzerinde birçok insan gönül işlerinde pek şanslı olmadığından büyü yapmayı ya da yaptırmayı tercih eder. Resme bakarak aşk büyüsü yapmak da oldukça etkili ve kolaydır.

 

Havas ve ledün ilimlerine hakim medyum hocalar tarafından icra edilen bir uygulamadır. Yüzyıllar öncesinden gelen ve halen başarı ile sonuçlanan manevi bir çalışmadır. Resme bakarak aşk büyüsü yapmak birçok hocanın tavsiye ettiği bir yöntemdir.

RESME BAKARAK AŞK BÜYÜSÜ YAPMA

 

Sevilen kişinin fotoğrafı ya da resmi temin edilmelidir. Fotoğraf kullanılması büyünün etkisini artırır. Fakat fotoğrafa erişimin olmadığı durumlarda aşık olunan kişinin temsili bir resmi çizilir. Resmin güzel ve düzgün olması önemli değildir. Bu temsili bir resim olduğu için aşık olunan kişiyi sembolize etmesi yeterlidir.

 

Resme bakarak aşk büyüsü yapımında bütün aşamalara riayet edilmesi gerekir. Bütün detayların eksiksiz ve düzgün biçimde tamamlanması oldukça önemlidir.

 

Resme bakarak aşk büyüsü şu şekilde yapılır:

 

Fotoğraflar ve resimler birbirinin üzerine konulur.

 

Ardından resimlerin ya da fotoğrafların üzerine “Ya Vedud”  ve “Ya Habib” esmaları tam 99 defa okunmalıdır. Her bir esma 99 defa okunacaktır.

 

Esma okumalarının ardından materyaller yan yana konur. Ve fotoğrafların üzerine bir işaret koyulur. Resme bakarak aşk büyüsü yaptıran kişi kendi fotoğrafına koyulmuş olan işaretin alt kısmına ana adını yazar.

 

Bu işlemin aynısı sevilen kişinin fotoğrafına da uygulanır.

 

Ardından bu materyaller hocanın hazırlamış olduğu bir duanın üzerine yapıştırılmalıdır.

 

Daha sonra evin bir duvarına asılmalıdır.

 

Resme bakarak aşk büyüsü etkisini yaklaşık 21 gün içinde gösterir. Bazı durumlarda bu süre daha az olabilir. Bazı durumlarda ise süre uzayabilir. Uzayan sürelerde sabırlı olmalı ve asla isyan etmemelidir. Resme bakarak yapılan aşk büyüsü sırasında okunması gerekli  birtakım dualar bulunur. Bunlar medyum hoca tarafından belirlenerek aktarılır. Fakat bütün resme bakarak yapılan aşk büyülerinde okunan sabit bir sure vardır. Bu sure Rad suresidir ve şu şekildedir:

 

 

Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü’minun

Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun
Ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha ravasiye ve enhara ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
Ve fil erdı kıtaum mütecaviratüv ve cennatüm min a’nabiv ve zer’uv ve nehıylün sınvanüv ve ğayru sınvaniy yüska bi maiv vahıdiv ve nüfaddılü ba’daha ala ba’dın fil ükül inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya’kılun
Ve in ta’ceb fe acabün kavlühüm e iza künna türaben e inna le fı halkın cedıd ülaikellezıne keferu bi rabbihim ve ülaikel ağlalü fı a’nakıhim ve ülaike ashabün nar hüm fıha halidun
Ve yesta’ciluneke bis seyyieti kablel haseneti ve kad halet min kablihimül mesülat ve inne rabbeke lezu mağfiratil linnasi ala zulmihim ve inne rabbeke le şedıdül ıkab
Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih innema ente münziruv ve likülli kavmin had
Allahü ya’lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma teğıydul erhamü ve ma tezdad ve küllü şey’in ındehu bi mıkdar
Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal

 

Resme bakarak aşk büyüsü yapımı bütün detaylarıyla verilmiştir. Sitemiz üzerinden bütün aşık etme büyülerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sitemiz üzerinden medyum hocamızla irtibata geçerek size en uygun büyü çeşidi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun