Resimle ayırma büyüsü

RESİMLE AYIRMA BÜYÜSÜ

Resimle yapılan ayırma büyüsü eksiksiz ve usulüne uygun bir biçimde yapıldığında ayrılması istenen çiftler kısa bir zaman diliminde ayrılarak bir daha birleşmemektedir. Resimle ayırma büyüsü, kadim büyü kitaplarından günümüze kadar doğru ve eksiksiz şekilde ulaşabilmeyi başaran nadir büyülerdendir. Resimle ayırma büyüsü yaptırmak isteyen kişilerin muhakkak tecrübeli bir medyum hocadan yardım alması gereklidir.

İçinde çok fazla detay ve ritüel barındıran bu büyünün kendi kendine yapılması hiçbir etki göstermez. Aynı zamanda bilinçsiz kişilerce yapılması kötü sonuçlara sebebiyet verebilir.

RESİMLE AYIRMA BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR?

 

Resimle ayırma büyüsü yapılışı oldukça uzun ve meşakkatli bir büyüdü olduğundan yalnızca uzman medyum hocalarca yapılması gerektiğini hatırlatma fayda var.

 

Resimle ayırma büyüsünde temin edilmesi gerekli olan birtakım malzemeler bulunur. Bunların bilgileri medyum hocanın yönlendirmeleriyle büyü yaptırmak isteyen verilir. Resimle ayırma büyüsü yapımında ayrılması istenen kişilerin fotoğraflarının elde edilmiş olması gerekir. Fotoğrafların çifte ait olduğundan kesinlikle emin olunmalıdır.

 

Resimle ayırma büyüsü öncelikle medyum hoca tarafından fotoğrafın üstüne Ermenice dua yazılmasıyla başlamaktadır.

Ardından temin edilmiş olan bir beyaz mum yakılmalıdır.

Yavaş yavaş erimekte olan beyaz mum çiftlerin fotoğraflarının üzerine akıtılmalıdır.

Akan mum sayısı 7’yi bulduğunda mum söndürülür.

Bu işlemin ardından her iki fotoğraf da yakılmalıdır.

Fotoğrafların yakılma işleminde büyü yapılan çiftin üstüne edilmesi gereken niyetler vardır.

Bu niyetler medyum hoca tarafından hazırlanarak bilgisi verilir. En önemli kısımlardan birisi niyet kısmıdır. Bu sebeple çok dikkat etmek ve özen göstermek gerekir.

Edilen niyetin ardından fotoğraf külleri kağıda sarılmalıdır.

Kağıda sarılan küller bir ağacın altına gömülmeli ve üzerine su dökülmelidir.

 

Bu sayede resimle ayırma büyüsü tamamlanmış olacaktır. Resimle ayırma büyüsünden sonra büyü etkisi altında olan çift, yüksek dereceli kavgalar ve tartışmalar sonucundan bir daha barışmamak üzere ayrılacaktır.

Büyü yapılan çiftlerin barışması için bu büyünün çok çok kuvvetli bir medyum hoca tarafından bozulması gereklidir.

RESİMLE AYIRMA BÜYÜSÜ DUASI

 

Ayırma büyülerinde büyünün etkili biçimde belirtilerini yaşatabilmesi için çiftlerin resimlerine bazı dualar ve ayetler okunur. Bu duaların ve ayetlerin okunması niyetle ilintili olup, duayı okuyan kişinin yalnızca ettiği niyete odaklanması şarttır. Aksi halde büyü beklenen tesiri gösteremeyebilir.

 

Gerekli olan bütün işlemlerin esasına uygun ve eksiksiz bir şekilde yapılmasıyla birlikte resimle ayırma büyüsü 14 günde etki etmektedir.

 

Rahman Suresi

 

Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

 

 

Yasin Suresi

 

Yâsîn, VeI Kur’ân-iI hakîm, İnneke IemineI mürseIîn, AIâ sırâtın müstakîm, TenzîIeI azîzirrahîm, Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn, Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn, İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn, Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn, Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn, innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm, İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn, Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn, İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn, KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn, KâIû rabbünâ ya’Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn, Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn, KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm, KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn, Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn, İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn, Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn, Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn, İnnî izen Iefî daIâIin mübîn, İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn.

 

 

Resimle ayırma büyüsü, geri döndürme büyüsü, bağlama büyüsü, aşk büyüsü gibi birçok büyü çeşidi ve birçok manevi uygulama unlumedyum.com tarafından özenle ve esasına uygun biçimde gerçekleştirilmektedir. Sitemiz üzerinden Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna ulaşarak istediğiniz tüm konular hakkında bilgi alabilir ve işlem yaptırabilirsiniz.

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun