Kurşun Büyüsü Nedir?

Kurşun Büyüsü Nedir?

Kurşun büyüsü nedir? Kurşun büyüsü; bir kimsenin arzu ettiği her şeyi elde etmesini sağlayabilir. Şayet bir kişinin değer verdiği insanlar kendisinden uzaklaştıysa bu kişi bu insanlarla arasını düzeltebilmek için kurşun büyüsü tesirlerinden yararlanmak isteyebilir. Bu büyü türü insan ilişkilerindeki bozulmanın iyileştirilmesini sağlar. Eski çağlardan bu yana bu büyüden yararlanılır. Kurşun ile uygulanan büyü çeşitleri çok muhteliftir.

Kurşunu bir bölgeye gizleyerek, kurşuna efsunlu sözcükler okuyarak, kurşunu bir kumaşa dolayarak kurşun büyüleri yapılabilir. Çoğunlukla hısımlar ve arkadaşlar üstünde tesirini gösterir. Kurşun büyüsünü yaptırmaya başlamadan evvel büyü kim için yaptırılmak isteniyorsa o insanlara dair kâfi seviyede bilgi sahibi olunduğu hususunun kesinleştirilmesi gerekir. Büyü yaptırılacak insanın ismi, soy ismi, meşgul olduğu iş ve yaşı muhakkak bilinmelidir.

Kurşun Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kurşun büyüsü yapabilmek için kurşunun kendine has soğuma ve ısınma adımlarında hususî duaların okunması gereklidir. Kurşun büyüsünün piknik tüpü yardımıyla yapılan tarifinden yararlanılabilir. Büyüyü yapmaya başlamadan evvel büyü yapılması arzu edilen insanın fotoğrafının mevcut bulunduğundan emin olunmalıdır. Fotoğraf üzerinde büyü yapılan insanın çehresinin bariz bir biçimde görülmesi gerekir.

Net olmayan fotoğraflar tercih edilmemelidir. Kurşunun bu fotoğraf üstünde çözünmesi gerekecek. Bunun akabinde büyük bir bez parçası yardımıyla fotoğrafın üstünün örtülmesi gerekir. Bu işlem gün içerisinde 5 defa tekrar edilmelidir. Kurşunun dökülmesinin hemen arkasından efsun yazma işlemine geçilmelidir. Efsunun içerisine biliniyorsa dargın olan insanların küsme sebepleri ve dargın oldukları süre yazılmalıdır.

Efsun yazma işleminin tamamlanmasının peşi sıra kağıt mahfuz olacak biçimde katlanır ve kurşunun içerisine bırakılır. En nihayetinde: ‘Rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ’ denir ve büyü işlemi sona erdirilir. Takriben 15 gün içerisinde bu uygulamadan netice elde edilebilir.

Kurşun Büyüsü Nedir?
Kurşun Büyüsü Nedir?

Kurşun Büyüsünün Tesirleri Nelerdir?

Kurşun büyüsü bıraktığı tesirlerden ötürü çok seçilen bir büyü çeşidi olarak karşımıza çıkar. Kurşun büyüsü yapabilmek için levazımat ikmal edildikten ve gereken efsunlar söylendikten sonra arzu edilen dilekler gerçekleştirilebilecektir.

Kurşun büyüsüyle;

  • Küs olan iki insanın uzlaşması,
  • İki dostun beraber çalışması,
  • Boşanmanın eşiğine gelen karı kocanın barışması,
  • Dargın olan hısımların tekrardan sohbet içerisinde olması sağlanabilir.

Kurşun büyüsü aşık etmek amacıyla da uygulanır. Çoğunlukla dargınlıklar ile alakalı olan söz konusu bu büyü çeşidinin, aşk amaçlı uygulandığı vakitler aşık olunan insanın fotoğrafının büyü işlemine katılması lazım gelir. Büyü işleminden o kişi katiyen haberdar olmamalıdır. Aksi takdirde büyü yerine ulaşmayacaktır. Etkili bir büyü olduğu için büyüyü yapanlar ilk günler büyü tesirlerini duyumsayacaklardır.

Kurşun Büyüsü Uygulaması İçin Lazım Olan Materyaller Nelerdir?

Kurşun büyüsünün yapımı sırasında lüzumlu materyaller noksansız olmalıdır. Noksan materyallerle büyü yapmaya kalkışıldığı vakit, büyünün yerine ulaşmayacağı görülür. Kurşun büyüsü için lazım olan materyaller, büyü türüne göre değişebilir.

Materyaller genel itibariyle daha çok olur ancak esas olarak:

  • Piknik tüpü,
  • ​​​​​​Kurşun
  • Su
  • Toprak,
  • Kırmızı boyalı ve önceden kullanılmamış kalem,
  • Kumaş parçası lazım olur.

Malzemeler toplandıktan sonra büyü ayinini başlatmak gerekir. Büyü ayini katiyen yarıda kesilmemelidir. Bir obje noksan kaldığı vakit ayini eksik bırakmak mecburiyetinde kalınır, büyü ayininin tekrardan başlatılması gerekir. Aynı durum bir kimsenin sizin yerinize yaptığı büyüyü yarıda kesmesi hususunda da geçerlidir. Kalınan noktadan devam edilmemesi gerekir. Kurşun büyüsü zarar verir mi sualinin yanıtı bu raddede evet olacaktır. Büyü yarıda kesilirse insanlar zarara uğrayabilir. Bunun haricinde büyünün ender yan etkileri bulunur. Büyünün zarar vermemesi adına kiminle çalışıldığı konusundaki dikkatli olunmalıdır.

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun