Büyünün Etkisi Ne Kadar Sürer?

Kara Büyü Nedir?

Kara büyü nedir? Kara büyü kısaca kötü iblisler veya cinler aracılığıyla uygulanan ve insanlara zarar verebilmek için kullanılmakta olan büyülerdir. Medyumların yapmış olduğu zararsız büyüler de bulunur ve bu büyüler iyilik amacı ile uygulanır. Kara büyüler katiyen bunlardan biri değildir ve karanlık birtakım güçler aracılığıyla yapılır.

Kara Büyünün Kaynağı Nedir?

Kara büyü ibaresi Orta Çağ’dan, belki de daha kadim çağlardan itibaren kullanılan bir ibaredir. Bu kara büyüler Kur’an-ı Kerim benzeri mukaddes kitaplarda bulunmazlar ve antik dönemlerden beri kamlar, cadılar ve benzeri şahıslar tarafından uygulanırlar. Hatta İslam âleminin peygamberi Hz. Muhammed’e (SAV) de kara büyü işleminin yapıldığı bilinmekte olup kendisinin söz konusu bu büyülerden ötürü sıkıntı çekmesinin akabinde Cebrail (AS) vasıtasıyla büyünün kökeninin ortaya çıkarıldığı ve büyünün feshedildiği bilinir.

Kara Büyüyü Kimler Yapabilir?

Kara büyünün nasıl yapıldığı sualinden daha mühimi, büyünün kimler tarafından yapabileceğidir. Kara büyü, herkesin yapılabildiği bir büyü olmamakla birlikte katiyetle bütün tılsımlar ve büyülerde olduğu gibi medyumların yapabildiği bir büyüdür. Kara büyünün gerek uygulanması gerekse de kaldırılması için işinde uzman bir medyum lazımdır.

Evde muhtelif metot ve materyallerle kara büyü yapılabileceğini dile getiren insanlara itibar edilmemelidir. Kara büyü yapabilen kişilerin veya medyumların, mukaddes kitapları, kadim ayinleri, peygamberlerin kelamlarını ve dinleri bilmesi, bunlarla ilintili hareket etmesi gereklidir.

Bu kişiler sadece birtakım dinler ve kitaplar hususunda değil; Süryanilik, Zerdüştlük ve Şamanizm gibi dallarda da bilgi ehli olurlar. Kara büyü uygulamak ve feshetmek adına ayriyeten kadim alfabenin bilinmesi ve kadim alfabeyle merkum olan yazıları okuyabilmek gerekiyor. Soğdca ve Latince gibi dilleri konuşamayan ve okuyamayan bir kimse kara büyü işinde uzman olamaz.

Kara Büyü Nedir?
Kara Büyü Nedir?

Kara Büyülerin Yapılma Sebebi Nedir?

Kara büyü tesiri, insanın üstünde oldukça büyük tesirler yaratır. Kara büyünün yapılma sebebi nedir diye sorulduğu vakit çoğu kez temelde iyi bir niyet bulunmadığı kanısına varılır.

Ya bir kimseye kötülük etmek ya da kişinin olayları kendi lehine döndürmek veya bazı insanların birinin kendisine zarar vereceğini sezip bunu önlemek maksadıyla kara büyü yaptırılır. Kara büyülerin tesiri hesap edildiğinden de daha büyüktür. Kara büyü yapılmış olan bir kişinin belleği de dahil olmak üzere ruh hali, bedeni hatta bütün yaşamı bu etkinin esiri olur.

Şöyle ki kara büyü ile birinin kendisine bağlanmasını, kendisini sevmesini sağlamak gayesinde olan birinin, daha zararsız yani aydınlık büyüleri seçmesi tavsiye edilir. Bir insanı cebren ve ona kötü etki ederek aşık etmesi tarafların ikisi için de pozitif neticeler doğurmayacaktır. Ayriyeten şu kasıtlarla da kara büyüler uygulandığı bilinir:

  • Sevgilileri, hayat arkadaşlarını ayırmak
  • Aralarının bozulması istenen kişileri birbirine düşürmek
  • Nasibi kapatmak
  • İşleri bozmak ve ortağı batırmak

Bunlar sadece bir bölümüdür, lakin bir büyü mevcuttur ki şeytan kılığına bürünen kişilerin istediği, irdelediği bir büyüdür. O da öldürme/ölüm büyüsü olarak bilinen büyüdür. Bu tarz bir büyünün de mevcudiyeti asırlardır bilinir.

Kara Büyüler Nasıl Yapılır?

Kara büyü uygulaması, büyünün yapılacağı insana uzak mesafeden yapılan ve tılsımlar yardımıyla söz konusu insanı tesir altına sokan işlemlerdir. Bu büyüler işinde uzman büyücü, medyum veya hocalar aracılığıyla yapılmalıdır. Bu işlemi yapan medyum ve hocalar dallarında oldukça kritik bir uzmanlığa, esrarlı bilgilere sahiplerdir ancak bu bilgileri güzel niyetle değil, kara büyülerle habis niyetle kullanırlar.

Hakikaten işinin ehli ve kuvvetli bir büyü yapmış olan hocanın yaptığı büyüyü feshetmek da meşakkatlidir. Kara büyünün yapılma şeklini yegâne bir tarifle ifade etmek kolay değildir, zira çok muhtelif kara büyüler ve tüm büyülerin farklı yöntemleri bulunur. Bununla bağlantılı olarak her büyüde yapılması gerekli olan değişik ayinler, getirilmesi gerekli olan değişik birtakım materyaller gibi benzeşmezlikler olabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun