İNANILMAZ ETKİLİ AŞK DUALARI

Aşk duaları yüzyıllardan beri özellikle Anadolu topraklarında okunmaktadır. Dünyanın dört bir yanında her inanışta aşk duaları büyük bir yer kaplar. İnanılmaz etkili aşk duaları sayesinde birçok insan şimdiye dek mutlu yuvaya kavuşmuştur. Evlilere, platonik aşıklara hatta birbirini hiç tanımayan kişilere bile okunabilir. İnanılmaz etkili aşk duaları sayesinde istediğiniz kişiyi kendinize aşık etmeniz mümkündür. Genelde kadınlar tarafından erkeği kendine aşık etmek için tercih edilir. Ancak günümüzde inanılmaz etkili aşk dualarını kadını kendine aşık etmek için okuyan birçok erkek de bulunmaktadır.

 

İNANILMAZ AŞK DUALARI NE KADAR SÜREDE TUTAR?

 

İnanılmaz aşk duaları, çeşidine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Şimdiye kadar aşk konusuyla alakalı olarak birçok manevi çalışma ve manevi ritüel uygulanmıştır. Bu sebeple hemen her duruma özel duaların tesirleri belirlenmiştir. İnanılmaz aşk duaları, bütün aşk duaları arasında çok önemli bir yer tutmaktadır. İnanılmaz aşk duaları okunma biçimlerine uygun olarak okunduğu takdirde maksimum 60 gün içerisinde etkisini göstererek istenen sonuçları vermektedir.

 

EN HIZLI ETKİ EDEN AŞK DUASI

 

Bu aşk duası, sabah namazından sonra abdestli bir biçimde okunmalıdır. Öncelikli olarak niyet etmek ve edilen niyete kalpten inanmak gerekir.

 

En hızlı etki eden aşk duası şu şekilde okunur:

 

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm.

 

 

ÇABUK ETKİ EDEN AŞK DUASI

 

Bu aşık etme ve aşk duası her yatsı namazından sonra7 defa okunmalıdır. 14. günün sonunda istenen kişiyi aşık edecektir.

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

Behhın behhm ramyahın terfikin terfikin infirü hıfafen ve sikalâ yâ eyyühellezîne âmenû iza nûdiye lissalâti min yevmi’l cümü’ati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a zâliküm hayrün leküm in küntüm ta’lemûne bihakkı ci’tüm min ece-lihi tai’îne insarafû min ecelihi mü’azzezîne mükerramîn za-like tehfifün min rabbiküm ve rahmetün iza zülzileti’l ardu zilzalehe ve ahracetil ardu eskalehe ve kale’l insanü ma leha yevmeizin tühaddisü ahbarehe bi enne rabbeke evhâ leha yevmeizin yasdürünnasü eştata eştata eştata barekellâhü fîküm ve aleyküm

 

 

 

İNANILMAZ ETKİ EDEN AŞK DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Ma kane li beşerin ey yü’tiyehüllahül kitabe vel hukme ven nübüvvete sümme yekule lin nasi kun ıbadel lı min dunillahi ve lakin kunu rabbaniyyıne bi ma küntüm tüallimunel kitabe ve bima küntüm tedrusun

Ve la ye’müraküm en tettehızül melaikete ve nebiyyıne erbaba* e ye’müruküm bil küfri ba’de iz entüm müslimun

Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü’minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidın

 

 

İnanılmaz aşk duaları, en hızlı etki eden aşık etme duası gibi bütün aşk dualarına sitemizden ulaşabilirsiniz Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün manevi çalışmalarla ilgili detaylı bilgi sağlayabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun