Giden kadını evine döndürme duası

GİDEN KADINI EVİNE DÖNDÜRME DUASI

Erkeklerin kadını geri döndürmek için ettiği dualar arasında yer alır. Giden kadını evine döndürme duası düzgün ve samimi okuduğu sürece etkili olan dualardandır. Bu dua sayesinde ayrılıklar giderilir. Giden kadını evine döndürme duasında dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar vardır.

GİDEN KADINI EVİNE DÖNDÜREN DUA

 

Giden kadını evine döndürme duası, erkekler tarafından sevdiklerinin kendilerine dönmesini sağlamak için yapılır. Bunun için uygulanması gerekli olan bazı adımlar vardır. Bu adımlar tam ve düzgün bir biçimde hayata geçirilmelidir. Erkeğin kadını eve döndürmesi için yapması gerekenler şu şekildedir:

 

Öncelikli olarak, geri dönmesi istenen kadının hakkında iyi niyetli olmak şarttır. Döndükten sonra şer hareketler içerisinde karşılanacaksa bu dua etki etmez. Bu sebeple niyet çok önemlidir.

 

Ardından 7 kez Felak, 7 kez Nas, 7 kez Ayet el Kursi okunmalıdır.

 

Surelerin düzgün okunmasının ardından tam 7 farklı renkte ip alınmalıdır. Bunların üzerine tam 1006 kez “Ya Vedud” esması okunur. Ya vedud esması oldukça önemli esmalardandır.

 

Esma okunduktan 7 gün sonra bir adet kuru incir temin edilir.

 

Kuru incirin orta kısmına delik açılır. Bu delikten, daha önce okunan ipler geçirilir.

 

İncir bu şekilde evin balkonuna ya da kapısına asılmalıdır.

 

Bunların eksiksiz ve temiz niyetle yapılmasıyla birlikte kadın geri dönecektir.

 

 

GİDEN KADINI GERİ DÖNDÜREN DUA

 

Erkeklerin eşlerini eve döndürmek için tercih ettikleri bir duadır. Bu dualar mümkünse bir hocadan yardım alınarak okunmalıdır. Hocanın yönlendirmeleriyle istenen sayıda ve beliritilen zaman dilimlerinde okunması daha hayırlı sonuçlar yaratacaktır.

Bu dualarla beraber evlilikteki sorunlar giderilir.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr

 

 

Unlumedyum.com Türkiye’nin bir numaralı manevi çalışma ve büyü adresidir. Sitemizde yer alan bütün dualar ve bütün büyüler bizzat işinin ehli medyum hocamız tarafından hazırlanmaktadır. Manevi çalışmalarda bütün ilimlere hakim, ilim irfan sahibi hocamızla şimdiye kadar birçok insan için en hayırlı sonuçlar sağlanmıştır. %100 güvenilir ve esasına uygun olarak bütün işlemler gerçekleştirilir. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun