EVLİ BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI

Aşık Etme Duası

Duaların gücü herkes tarafından kabul edilir. Bir şeyin Allah’tan istenmesinin en güvenli ve tek yolu duadır. Uygun bir dille ve kalple yapılan her dua kabul edilir. Fakat duada istenilen şeylerin dinen de caiz olması gerekiyor. Huzur, mutluluk, barış, sağlık gibi onlarca dua yapılabiliyor. Allah’tan dua ile istenilecek isteklerden biri de uygun bir aşk olabilir. Fakat istenilen aşk dinen de uygun olması gerekiyor.

Çok Tesirli Aşık Etme Duası

Sevdiğiniz istediğiniz kişiyi kendinize aşık etmek istiyorsanız aşık etme duasını doğru bir şekilde okumanız gerekir. Bu dua şöyledir;
Bismillahirrahmanirrahiym. Allah ummec’alli minem rı haze fera cen ve mah racen inneke alakulli şey’in kadiyr.Allahumme rabbe ıbrahiy me ve musa ve rabbe ıshaka ve yakube ve iysa ve rabba cebraiyle ve mikaile ve israfiyle, azraiyle ve mun zilet tavrate vel’incıyle vez zebure vel fürkan elazıymi erinı fi manami matera li fiyhıl hayre vel’aserat.
Bu duayı ve tılsımlı sözleri okuyarak sevdiğiniz istediğiniz kişi size aşık olacaktır. Fakat işinde ehil sahibi kişilerden destek alınmasında fayda vardır. Onlar tılsımlı sözcükler ve duayla istediğiniz kişiyi aşık edeceklerdir.

Hızlı Aşık Etme Duası

Dualar insanların kalplerinde bulunan istekleri kelimelere dökerek istemesidir. Duada kalben isteme çok önemlidir. Aşk duasında da bazı duaların tesirine göre hızlı veya yavaş bir şekilde gerçekleşme yaşanabilir. Hızlı bir şekilde kabul edilen aşk duasından biri de şudur;
Yâvedûdü yâvedûdü yâvedûdü yâzel arşil mecîdi yâmübdiü yâmüıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vec hikellezî lâmele erkâne arşi ke vees’e lüke bi kudrat ikel letî kadd ertebihâ alâ halkıke ve bi rahmet ikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâmugıy sü eğisnî yâ mü gıysü eğisnî yâmugıys.
Bu dua abdeslti bir şekilde 40 kere okunmalıdır.

Deli Gibi Aşık Etme Duası

Kişiler istedikleri kişilerin onlara deliler gibi âşık olmalarını isterler. Onları sevmeleri ve her istediklerini yapılmasını isterler. Hele ki eşler yani kadınlar eşinden değer görüp sevilip aşık olmasını eşinin ister. Bunun için kişiler medyum hocalardan yardım alırlar. Eşleri, sevgilileri ve platonik aşk yaşamak isteyen kişileri doğa dışı varlıklarla irtibata geçip dua okuyarak deli gibi aşık ederler.

Evli Birini Kendine Aşık Etme Duası

Evli Kadını Aşık Etme Duası

Duaların kabul olması için dinen caiz olan bir dua olmalıdır. Evli bir kadın boşanmadıkça başka birine aşık olamaz. Ve bu dua ile istenemez. Dinen yasaklanan ve toplumca da doğru bulunmayan bu tür dualar yapılmamalıdır.

Evli Erkeği Aşık Etme Duası

Dualar Allah ile kul arasında geçen özel bir durumdur. Allah herkesin kalbini biliyor. İnsanlar da dualar vasıtası ile Allah’a yaklaşıyorlar. Fakat istenmemesi gereken bir dua Allah’a yaklaştırmaktan ziyade uzaklaştırır. Bu tür olumsuz dualardan kaçınmak gerekiyor.

24 Saatte Aşık Etme Duası

Duaların hızlı bir şekilde kabul olmasının en büyük nedeni dinen uygun olan duaların okunmasıdır. Bu tarz dualar çok hızlı bir şekilde kabul edilir. Tabi kalben de istemek gerekiyor. Aşık etme duası da hızlı bir şekilde kabul olunması için kalben ve samimi duygularla istenmelidir. Bu tür dualarda 24 saat gibi kısa bir süre içinde bile kabul edilebilir.

Körkütük Aşık Etme Duası

Körkütük aşık olmak aşkı iliklerine kadar yaşamak anlamına gelir. Bu tür aşık etme duası da bulunur. Fakat bu istek için günlerce dua etmek gerekiyor. Her akşam abdestli olarak kalben tesirli aşık etme duası 100 kere okunmalıdır. Bu süreç en az bir hafta sürmelidir.

Çabuk Etki Eden Aşık Etme Duası

Dualar isteklere göre farklı şekillerde yapılır. Aşık etme duası gibi bir şeyin çabuk bir şekilde gerçekleşmesini istiyorsanız tesirli bir dua okumalısınız. Özellikle duaların içinde kendi isminizi ve aşık olmasını istediğiniz kişinin ismini zikretmeniz duanın samimiyetini gösterir ve hızlı bir şekilde kabul edilmesine sebep olur.

Kendine Aşık Etmek İçin Hangi Dua

Birini kendinize aşık ettirmek istiyorsanız yine isme özel dua etmeniz gerekiyor. Bu dualar edilirken Esmaül Hüsma okunmalıdır. Aralarına soğukluk giren eşlerin ve sevgililerin daha sık yaptığı bu dua samimi duygularla yapılmalıdır. Bu dualar edilirken bazen hemen kabul edilmeyebilir. Onun için bu dualar sık sık tekrar etmeli ve umutsuzluğa kapılmamalısınız.

En Tesirli Aşk Duası

İstediğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için aşık etme duası okumanız gerekir. Bu duayı okuduğunuzda aşık olduğunuz kişi size deli gibi aşık olacaktır. Bu dua şöyledir;
Veddua vallleyli iza saca. Mave ddeake rabbuke ve ma kala velelahıratu elem yacidke yetıy me feava ve vece deke dal len fehada ve vece daka dal len fe heda vevece dake aiılan feağna femmel yetıy me fela tak har .
Bu dua 7 kere okunması gerekir. Bunun içinde medyum hocalardan destek alınması gerekir. Onlar havas ilimlerine sahip olduklarından kişi anında aşık olacaktır. Okuyacakları dua ve tılsımlı sözler en etkili sözlerdir.

İmkansız Birini Kendine Aşık Etme Duası

İmkansız bir aşkın gerçekleşmesini istiyorsanız sürekli dua etmelisiniz. Duaların açamayacağı kapının olmadığı inancı ile ve umutla dua etmelisiniz. Bu dualar hemen kabul olmasa bile bir gün kabul olacak umudunu taşımalısınız. Duaların kabulü Allah’ın elinde olan bir şeydir. Bize düşen dua edip beklemek. Kabul edilmesi takdiri ilahidir.

Evli birini kendine aşık etme duası edilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalara özen gösterilmesi halinde duanın kabul görmesi kısa zamanda gerçekleşir. Ardından istenen kişi aşık edilmiş olur.

 

EVLİ BİRİNİ AŞIK EDEN DUA

 

Evli birini kendine aşık etme duası okunmadan önce mutlaka yapılması şart olan hususlar bulunur. Dua okunmadan önce abdest alınmalıdır. Alınan abdest gusül abdesti olmalıdır. Tüm beden kirden arındırılmalıdır. Ardından ruhsal bir biçimde arınma sağlamak için niyet edilir. Niyetten sonra şükür namazı kılmak tavsiye edilir. Namazlar 2 ya da 4 rekat olacak şekilde kılınır. Evli birini kendine aşık etme duası oldukça etkili bir duadır. Bu duanın edilmesi için en uygun zaman dilimi Cuma günüdür. Cuma günü, sabah namazının ardından sonra, niyetler düzgünce edilmelidir. Ardından dua okunmaya başlanabilir.

 

Evli birini kendine aşık etme duası şu şekildedir:

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

 

 

EVLİ BİRİ NASIL AŞIK EDİLİR?

 

Evli birini kendine aşık etme duası ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda birtakım adımların uygulanması da etkili olacaktır. Tüm adımların eksiksiz ve doğru bir şekilde uygulanmasıyla evli biri aşık edilebilir. Evli birini kendine aşık etmek için öncelikli olarak; o kişinin fotoğrafının temin edilmesi gereklidir. Fotoğraf temin edildikten sonra kendi fotoğrafınızla bir araya getirilmelidir. Bir araya getirilen fotoğrafların üzerine tam kez “Ya Vedud” esması okunmalıdır. Ardından fotoğrafların üzerine niyet edilir, üflenir.

Son bir kez evli birini aşık eden dua okunur. Böylece bu manevi çalışma tamamlanmış olur. Kısa süre içerisinde istenen sonuçları sağlayacaktır.

 

 

EVLİ BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI SALAT-I NARİYE

 

Evli birini kendine aşık etmek için okunan dualar arasında Salat- Nariye’de bulunmaktadır. Bu duanın kesinlikle abdestli bir şekilde okunması uygundur. İstenilen kişinin ismini de niyet içinde kullanılmalıdır.

 

Evli birini aşık etmek için okunan Salat- Nariye duası şu şekildedir:

 

Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ukadü, ve tenfericü bihil’kürabü, vetükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ke’imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek.

 

EVLİ ERKEĞİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI

 

Evli erkeğin aşık edilmesi için okunması gereken dualar bulunur. Kesinlikle samimi ve içten bir biçimde okunmalıdır.

İstenilen sayıda okunması gerekir. Bu duanın tam 99 defa kalpten okunması tavsiye edilir.

 

Evli erkeği aşık etmek için dua şu şekildedir:

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Kalbe ve bedene ve cemia cevariha. Allahümme sehhirli kalbe bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe ala mehabbete. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe bi muhabbeti bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

 

Evli birini kendine aşık etme duası, evli kadını kendine aşık etme duası, evli erkeği aşık etme duası sitemiz üzerinde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşarak istediğiniz bütün konularda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

 

 

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun