evde yapılan aşk büyüsü

EVDE YAPILAN AŞK BÜYÜSÜ

Evde yapılan aşk büyüsü, hem kadınlar hem de erkekler tarafından aşık olunan ve kendisi tarafından sevilmek istenen kişiye karşı yapılabilecek bir büyüdür. Kadim büyü kitaplarının öğretilerinden faydalanarak icra edilen bu büyü aşk ve bağlama büyüleri arasında yer almaktadır. Yüzyıllardan beri aşk büyüleri ve bağlama büyüleri herkesin en çok tercih ettiği ve ilgi duyduğu büyü konularındandır. Evde yapılan aşk büyüsü sayesinde kişiler aşık edilerek mutlu bir birlikteliğin kapıları aralanmış olmaktadır.

 

Aşk, dünya üzerinde yaşanabilecek en güzel ve en temiz duygulardan biridir. Aynı zamanda kadim büyü kitaplarında aşk duygusu, var olan en yüce duygu olarak adlandırılmaktadır. Fakat aşk yeryüzünde var olduğundan beri her ne kadar mutluluk getiriyor olsa dahi her zaman mutlulukla sonuçlanmayabilir. Evde yapılan aşk büyüsü ile, kişinin aşk sebepli yaşadığı acı, keder, ızdırap halleri ortadan kaldırılır ve sevdiği kişi kendine aşık edilir.

Evde yapılan aşk büyüsünü uygulayan kişinin kalbi ve niyetleri temiz ise yapılan büyü ak büyüler grubunda yer alır ve kısa sürede hayırlı bir şekilde tesir ederek istenen sonuçlara ulaştırır.

Fakat zaman zaman evde yapılan aşk büyüsü kötü amaçlı ve kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılabilmektedir. Evde yapılan aşk büyüsünün kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığı durumlarda yapılan büyü kara büyüler kategorisine girebilir. Kara büyüler yapılması yasak olmayan fakat hem kişiye hem de çevresine çok ciddi zararlar verebilen büyülerdir. Kara büyüler ters tepmesi durumunda birçok felaketlerin yaşandığı ve çözümü olmayan problemlerin kişinin hayatında boy gösterdiği bütün medyum hocalar ve büyülerle ilgili kişiler tarafından bilinmektedir.

Bu nedenle; evde aşk büyüsü yapılmadan önce kişinin niyetinin ne olduğunu ve ne istediğini net bir şekilde bilmesi gerekmektedir. Kişi, aşkından emin değilse ya da içinde yalnızca samimi ve güzel duygular beslemiyorsa yaptığı büyü kara büyü olabilmektedir. Bu konuda çok dikkat edilmesi gereklidir. Ve ihtiyaç duyulan durumlar işinin ehli bir medyum hocadan tavsiye almak, yönlendirmelerini uygulamak çok hayati olabilmektedir.

EVDE YAPILAN AŞK BÜYÜSÜ ETKİLERİ

 

Evde yapılan aşk büyüsü etkileri, istenilen sonuca ulaşmak için uygulanan metotlar ve ritüellerin büyünün kadim kitaplar belirlenmiş olan usullere uygun yapılıp yapılmadığına göre değişiklik göstermektedir. Aşk var olduğundan bu yana birçok büyü birçok kişi tarafından yapılmış ve her büyünün farklı yapılış biçimi oluşmuş hale gelmiştir. Bu sebepten kaynaklı uygulama esnasında gerçekleşen her bir ritüelin detayları ve kendine has sonuçları bulunmaktadır. Fakat genel olarak bakıldığında evde yapılan aşk büyüsü, bağlama ve aşk büyüleri kategorİsinde yer almaktadır. Bağlama ve aşk büyülerinin etkileri ise;

 

Platonik aşıkların sevdikleri kişiye olan aşk duygusuna karşılık bulması

Evlilik kapılarının aralanması, hayırlı kısmet bulunması,

Evlenmeye niyeti olan nişanlıların önlerine çıkan evlilik engellerinden kurtulması,

Evli bireylerin yaşamış oldukları sorunların yok edilerek hane içi huzura kavuşulması,

Evli çiftlerin dağılmaz üzere olan yuvalarının toparlanması ve karı kocanın tekrardan aşk duygusuna bürünmesi,

Sözlülerin dünya evine girmek için adım atmaya başlaması

 

Şeklindedir. Evde yapılan aşk büyüsü oldukça etkili, tesir gücü yüksek bir büyüdür. Tüm detayları ile birlikte eksiksiz ve doğru uygulandığı takdirde kişinin etmiş olduğu niyet gerçekleşerek aşk hayatında birçok olumlu gelişmeye vesile olur.

EVDE YAPILAN AŞK BÜYÜSÜ ÇEŞİTLERİ

 

Nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan büyülerden en çok tercih edileni olan aşk büyüleri birçok çeşit barındıran oldukça zengin bir büyü grubudur. Evde yapılan aşk büyü çeşitleri ise;

 

Saç teli, kıl, deri ile yapılan aşk büyüsü

Kırmızı mumlu aşk büyüsü

Bezli aşk büyüsü

Fotoğraflı aşk büyüsü

İpli aşk büyüsü

Düğümlü aşk büyüsü

Mercimekli aşk büyüsü

41 karabiber büyüsü

Adet kanı aşk büyüsü

 

EVDE YAPILAN AŞK BÜYÜSÜ DUASI

 

Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü’mina tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü kesırah kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu innellahe kane bi ma ta’melune habıra.La yestevil kaıdune minel mü’minıne ğayru ülid darari vel mücahidune fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim feddalellahül mücahidıne bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdıne deraceh ve küllev veadellahül husna ve feddalellahül mücahidıne alel kaıdıne ecran azıyma.Deracatim minhü ve mağfiratev ve rahmehv ve kanellahü ğafurar rahıyma.İnnellezıne teveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim kalu fıme küntüm kalu künna müstad’afıne fil ard kalu e lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fıha fe ülaike me’vahüm cehennem ve saet mesıyra. İllel müstad’afıne miner ricali ven nisai vel vildani la yestetıy’une hıyletev ve la yehtedune sebıla.Fe ülaike asellahü ey ya’füve anhüm ve kanellahü afüvven ğafura.Ve mey yühacir fı sebılillahi yecid fil erdı mürağamen kesırav veseah ve mey yahruc mim beytihı mühaciran ilellahi ve rasulihı sümme yüdrikhül mevtü fe ad vekaa ercuhu alellah ve kanellahü ğafurar rahıyma

 

Tüm aşk ve bağlama büyülerine sitemiz üzerinden ulaşabilir, Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyum hocasına sitemizden ulaşarak danışmanlık alabilirsiniz. Bütün büyüler bizim tarafımızdan en güvenilir ve en uygun biçimde uygulanmaktadır.

 

 

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun