EN ETKİLİ BAĞLAMA BÜYÜSÜ

EN ETKİLİ BAĞLAMA BÜYÜSÜ

En etkili bağlama büyüsü; sevdiğini kendine aşık etmek ve sevdiğini kendine bağlamak için yapılır. Bunun için gerekli olan malzemelerin temin edilmesiyle işleme geçilerek hızlı sonuçlar almak mümkündür.

 

En etkili bağlama büyüsü ritüeli pek kolay olmayan bir ritüeldir. Bunun uygulanabilmesi için bağlamak istenen kişinin, büyüyü yapan kişi ile aynı ortamda olması gerekir. Fakat bazı durumlarda aynı ortamda olmak pek mümkün olmaz. Bu sebeple, en etkili bağlama büyüsü yapımında o kişinin hayal ile canlandırılması şarttır. Bu hayal esnasında kesinlikle %100 inançlı olmak önem taşır. Konsantrasyon ve odaklanma üst seviyelerde olmalıdır. Gerekli özen gösterilmezse büyü hiçbir işe yaramaz.

 

En etkili bağlama büyüsünde büyülenecek olan kişiye fiziksel olarak yaklaşmalı ve bazı duaların yürekten okunması gerekir.

 

 

EVDE YAPILAN HIZLI BAĞLAMA BÜYÜSÜ

 

Evde hızlı bağlama büyüsü ile platonik olarak sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamanız mümkün kılınmaktadır. Evde yapılan hızlı bağlama büyüsü yapımında ihtiyaç duyulan tek şey birtakım dualardır. Doğru ve eksiksiz bir biçimde dua okuma işlemlerinin tamamlanmasıyla istenen neticeler sağlanır. Evde yapılan hızlı bağlama büyüsü etkilerini kısa sürede görebilirsiniz.

 

Bağlama duası okumadan önce abdest almış olmak gerekir.

Evde hızlı bağlama büyüsü yapmak için en önemli nokta; dualar okunurken bağlamak istediğiniz kişinin yüzünü hayal etmeniz gerekir. Kesin bir odak içerisinde yapılmalıdır. Abdestten sonra, bedende olduğu gibi akılda da bir arındırma sağlanmalıdır. Evde yapılan hızlı bağlama büyüsünde sevilen kişi net bir şekilde zihinde canlandırılmalıdır.

 

Ardından okunacak olan dua, sabah namazından sonra okunmalı ve 3 kez tekrar edilmelidir. Tam 2 ay boyunca okunmasında fayda vardır.

 

Hızlı Bağlama duası:

 

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

 

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun

 

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

 

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

 

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur

 

1 GÜNDE ETKİ EDEN BAĞLAMA DUASI

 

Çok kısa sürede bağlama sağladığı için sıklıkla tercih edilen bir ritüeldir.

En tesirli bağlama büyüsü olarak da bazı kaynaklarda yer alır.

Sabah namazından sonra tam 111 defa tekrar edilmesi gerekir.

 

Ma kane li beşerin ey yü’tiyehüllahül kitabe vel hukme ven nübüvvete sümme yekule lin nasi kun ıbadel lı min dunillahi ve lakin kunu rabbaniyyıne bi ma küntüm tüallimunel kitabe ve bima küntüm tedrusun

 

Ve la ye’müraküm en tettehızül melaikete ve nebiyyıne erbaba* e ye’müruküm bil küfri ba’de iz entüm müslimun

 

Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü’minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidın

 

Fe men tevella ba’de zalike fe ülaike hümül fasikun

 

E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav’av ve kerhev ve ileyhi yürceun.

 

En hızlı bağlama duası, hızlı aşık etme duası, kendine aşık etme, kendine bağlama konuları ile ilgili bütün detaylar sitemizde yer almaktadır. Sitemiz üzerinden Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyumuna ulaşabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun