bağlama duası

EN ETKİLİ 5 BAĞLAMA DUASI

 

Bağlama duası yüzyıllardan beri okunan ve birçok kişinin mutlu bir saadet kurmasına yardımcı olan tesirli dualardır. En etkili bağlama duası okunma ritüelleri bulunur. Her manevi uygulamada olduğu gibi en etkili bağlama duasında da yapılması gereken birtakım metotlar vardır.

 

En etkili bağlama duası okunmadan önce;

Abdest alınmalı, vücut ve akıl kirden arındırılmalıdır

Niyet, temiz ve kalbi duygularla tam 3 defa sesli bir şekilde edilmelidir.

En etkili bağlama duasının etkisini artırmak için sabah namazından sonra kimseyle iletişime geçmeden en etkili bağlama duasının okunması tavsiye edilmektedir.

 

HIZLI ETKİ EDEN BAĞLAMA DUASI

 

Hızlı etki eden bağlama duası ile, sevilen kişiyi 3 gün gibi kısa bir süre içinde bağlamak mümkündür. Hızlı etki eden bağlama duası 3 gün boyunca günde 33 defa okunmalıdır.

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun

KOCAYI BAĞLAYAN BAĞLAMA DUASI

 

Kocayı bağlayan bağlama duası, kadınlar tarafından eve gelmeyen, evden uzaklaşan kocalar için okunan duadır. Hızlı bir şekilde kocayı eve bağlayarak yaşanan sorunların giderilmesini sağlar.

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Vedduha Velleyli iza seca ma vedde’ake rabbüke ve ma kala Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda elem yecidke yetiymen feava ve vecedeke dallen feheda ve vecedeke ‘ailen feağna femmel yetiyme fela takher ve emmessaile fela tenher ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (amin)

 

ANINDA BAĞLAMA DUASI

 

Bu duanın her akşam ve her sabah okunması gereklidir. Anında bağlama duası ile sizi hiç tanımayan bir kişiyi kendinize aşık etmeniz hatta deli divane aşık etmeniz mümkündür.

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım. (amin)

ÇOK TESİRLİ BAĞLAMA DUASI

 

Bağlama duaları arasında en çok tercih edilen ve en hızlı tesir eden dua olarak bilinir. Çok tesirli bağlama duası eden kişinin kalbi temiz ve duyguları berraksa dua hemen kabul görerek karşı tarafa etki etmeye başlar. Bu sayede hayali kurulan aşka erişmek mümkündür.

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn.

unlumedyum.com, Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum sitesi olma özelliğiyle birlikte sizler için en uygun olan uygulamaları yapmaktadır. İşinin ehli ve nefesi kuvvetli hocamızın sahip olduğu ilimlerin faziletlerinden yararlanmak için sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun