EN AĞIR AŞK DUALARI

EN AĞIR AŞK DUALARI

 

Aşk duaları yüzyıllardan beri inanan bütün toplumlarda uygulanmaktadır. Bunların arasında bazı dualar vardır ki onlar en ağır aşk duaları olarak geçmektedir. En ağır aşk duaları ile, şimdiye kadar pek çok mutlu birliktelik kurulmuş olup iyi sonuçlar alınmıştır. En ağır aşk duaları belirtilerini hemen gösteren ve kişiyi hızlıca aşık eden aşk dualarındandır. Her duada olduğu gibi bu duada da geçerli olan bazı uygulanış biçimleri vardır. Tam ve doğru bir biçimde kalpten edilen dualar hızlı bir şekilde kabul olarak hemen hayata geçmektedir.

En ağır aşk dualarına başlanmadan önce;

Akıl, beden, kalp temizlenmelidir.

Kişinin, iyi niyetli ve gerçek bir aşık olması gerekmektedir.

Mutlaka abdest alınmalıdır.

Kişinin duayı etmeden önce bulunduğu ortamı kötü enerjilerden arındırması gerekir.

Mutlaka bir besmeleme çekilmelidir.

Tüm bunlar tamamlandıktan sonra kişinin niyetini önce içinden sonra da sesli olarak söylemesi gerekmektedir.

 

 

En Ağır Aşk Duası

 

En çok kadınların tercih etmiş olduğu bu aşk duasının tam bir şekilde okunması ve okunurken yanlış telaffuz edilmemesi gerekmektedir. En ağır aşk duası tesiri yüksek bir dua olduğundan kaynaklı değişecek olan bir Arapça harf bile duanın tamamen anlamını yitirmesine sebep olabilmektedir. Bundan kaynaklı muhakkak bir hoca eşliğinde okunması tavsiye edilmektedir.

 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

 

Tüm aşk duaları, en etkili aşk duaları, en ağır aşk duaları gibi aşk ile alakalı ve sevilen kişi için edilebilecek olan tüm dualara sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu duaların okunması için gerekli olan tüm aşamalarda Türkiye’nin en güvenilir ve en iyi medyum hocasına danışarak yardım alabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun