Denenmiş aşk tılsımları

DENENMİŞ AŞK TILSIMLARI

Aşk tılsımları; ceylan derisi, safran gibi birçok farklı unsur ile yapılabilen ve oldukça etkili olan bir uygulamadır. Eski zamanlardan günümüze kadar, medyumların ve hocaların en çok uyguladıkları uygulamalardan biridir. Denenmiş aşk tılsımları ile aşk konularında yaşanan sıkıntılar ve sorunların giderildiği hemen herkes tarafında bilinir. Sevilen kişi ile kavuşmak, mutlu bir birliktelik yaşamak isteyen kişiler için her zaman büyük bir ilgi odağı olan denenmiş aşk tılsımları, hazırlık aşamasında derin detaylar ve dikkat edilmesi gereken bazı hususlar barındırmaktadır. Denenmiş aşk tılsımlarını hazırlayacak olan medyum hocaların bu konuda derinlemesine bir bilgi birikimine ve kabarık bir geçmiş tecrübeye sahip olması, denenmiş aşk tılsımlarının etkileri üzerinde büyük rol oynayan faktörler arasında yer almaktadır.

 

Denenmiş aşk tılsımlarının etkisi, uygulanan kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Kimi insanların iradeleri diğer insanlara nazaran daha güçlü olduğundan denenmiş aşk tılsımının o kişiyi etki altına alması zorlayıcı bir süreç doğurabilmektedir. Aynı zamanda kişi kendini daha önceden koruma altına almışsa, aşk tılsımının etkili olması beklenemez. Fakat her ne olursa olsun denenmiş aşk tılsımları sayesinde sabırla, isyankar olmadan bekleyerek sonuç almak mümkün kılınabilmektedir.

 

DENENMİŞ AŞK TILSIMLARI ETKİ SÜRESİ

 

Bugüne kadar yapılan ve uygulanan milyonlarca denenmiş aşk tılsımı vardır. Genel olarak bakıldığında deneniş aşk tılsımlarının yaklaşım 10 gün içerisinde etkisini göstererek hayat üzerinde değişiklikler yaptığı bilinmektedir. Bazen bu süre zarfı uzayarak 30 gün hatta nadiren de olsa 30 günden fazla sürebilmektedir. Denenmiş aşk tılsımlarının etki süresi, uygulanan kişilerin sahip oldukları irade güçleri ile doğrudan ilintilir. Denenmiş aşk tılsımlarından şimdiye kadar en çok talep göreni, vefk ile yapılanıdır. Bu sebepten ötürü, genel olarak medyum hocalar aşk tılsımını vefk ile hazırlamayı tavsiye ederler.

 

Denenmiş aşk tılsımları; iyi amaçlar güden, saf, masum bir uygulama çeşididir. Denenmiş aşk tılsımı yaptırmak isteyen kişinin de içinde kötü niyet barındırmaması gereklidir. Denenmiş aşk tılsımları iyi niyetli olduğu müddetçe birçok kişiyi sevdiğine, aşığına kavuşturan bir uygulama çeşidi olarak bilinmektedir.

 

DENENMİŞ AŞK TILSIMI DUASI

 

Denenmiş aşk tılsımları muhakkak işinin ehli bir medyum hoca tarafından yapılmalıdır. Hazırlanacak olan tılsımın etkisini kuvvetlendirmek amacı ile kişinin bazı duaları okuması etkili olacaktır.

Denenmiş aşk tılsımlarının etkisini artırmak için okunacak duaya geçilmeden önce:

Kişi bedenen mutlaka temizlenmiş olmalı ve muhakkak ebdestli olmalıdır.

Duaya başlanmadan önce besmele çekmek asla unutulmamalıdır.

Duayı okuyacak olan kişi, beden temizliğinde olduğu gibi aklen de bir temizlik hali içerisinde olmalıdır. Ve ne dua sırasında ne de duaya başlamadan hemen önce aklını dağıtacak, kafasında soru işareti oluşturacak düşüncelerden arınmalıdır.

Etkiyi artıran denenmiş aşk tılsımı duası, aşk tılsımı hazırlandığı sırada hocanın yönlendirmeleriyle bulunulan ortamda 80 defa okunmalıdır.

Denenmiş aşk tılsımının hazırlandıktan sonraki süreçlerinde ise bu dua günde 80 defa olacak şekilde 10 gün boyunca sabah namazının kılınmasının ardından okunmalıdır.

Sabah namazı sonrası duaya geçmeden önce herhangi biriyle iletişime geçilmemeli ve mümkünse kalabalıktan uzak, sessiz bir ortamda dua okunmalıdır.

 

Etkiyi artıracak denenmiş aşk tılsımı duası:

 

Ve iza darabtüm fil erdı fe leyse aleyküm cünahun en taksuru mines salah in hıftüm ey yeftinekümüllezıne keferu innel kafirune kanu leküm adüvvem mübına.Ve iza künte fıhim fe ekamte lehümüs salate feltekum taifetüm minhüm meake vel ye’huzu eslihatehümv fe iza secedu felyekunu miv veraikümv velte’ti taifetün uhra lem yüsallu fel yüsallu meake vel ye’huzu hızrahüm ve eslihatehüm veddellezıne keferu lev tağfülune an eslihatiküm ve emtiatiküm fe yemılune aleyküm meyletev vahıdehv ve la cünüha aleyküm in kane bi küm ezem mim metarin ev küntüm merda en tedau eslihateküm ve huzu hızrakümv innellahe eadde lil kafirıne azabem mühına.Fe iza kadaytümüs salate fezkürullahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubiküm fe izatme’nentüm fe ekıymüs salah innes salate kanet alel mü’minıne kitabem mevkuta.

Ve la tahinu fibtiğail kavm in tekunu te’lemune fe innehüm ye’lemune kema te’lemune ve tercune minellahi mala yercun ve kanellahi alımen hakıma.İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı li tahküme beynen nasi bima erakellah ve la tekül lil hainıne hasıyma.Vestağfirillah innellahe kane ğafurar rahıyma.Ve la tücadil anillezıne yahtanune enfüsehümv innellahe la yühıbbü men kane havvanen esıma.Yestahfune minen nasi ve la yestahfune minellahi ve hüve meahüm iz yübeyyitune ma la yerda minel kavl ve kanellahü bi ma ya’melune mühıyta.

Denenmiş aşk tılsımları ile, eski sevgiliyi geri getirme, kocayı geri döndürme, sevdiğine kavuşma gibi yaşanılması güzel sonuçlanacak hadiselerin olması mümkündür. Denenmiş aşk tılsımları muhakkak ilim irfan sahibi bilinçli bir medyum tarafından yapılmalıdır.

 

Türkiye’nin en güvenilir ve en profesyonel medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşabilir, sitemizde bulunan tüm korunma duaları, bağlama duaları, aşk duaları, bağlama büyüleri, aşk büyüleri içeriklerine göz atarak kendinize en uygun uygulamayı öğrenebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun