DELİ GİBİ AŞIK ETME DUASI

DELİ GİBİ AŞIK ETME DUASI

Deli gibi aşık etme duası genelde giden sevgiliyi geri getirmek için uygulanan bir duadır. Deli gibi aşık etme duası, anında tesir ederek istenen sonuçları elde etmenizi sağlar. Deli gibi aşık etme duası birçok farklı amaç için uygulanabilir. Giden sevgiliyi geri döndürmek, erkeği kendine bağlamak, kadını kendine bağlamak için kullanıldığı bilinir.

 

Sevdiğiniz insan tarafından terk edildiyseniz deli gibi aşık etme duasını esasına uygun biçimde okuyarak geri döndürebilirsiniz. Deli gibi aşık etme duası okunmadan önce yapılması gerekli olan bazı uygulamalar vardır. Bunlar herkes tarafından kolaylıkla yapılabilir. Bu sebeple deli gibi aşık etme duası çok sık tercih edilir.

 

DELİ GİBİ AŞIK ETME DUASI NASIL OKUNUR?

 

Deli gibi aşık etme duası aşık etme duaları arasında en tesirlilerindendir. Bu duayı okumak için muhakkak bu duaya %100 inançlı olmak şarttır. Aynı zamanda iyi niyetli ve samimi olmak gerekir. Deli gibi aşık etme duası içinde kötülük taşıyan kimseler tarafından edilmesi halinde asla tesir etmez.

 

Deli gibi aşık etme duası sabır isteyen bir duadır. Bu dua tam 40 gün boyunca ara vermeden okunur. 40 gün süresince her yatsı namazından sonra okunması şarttır. Muhakkak abdestli olmak gerekir.

 

 

DELİ AŞIK ETME DUASI OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.

İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. 

 

 

DELİ GİBİ AŞIK ETME DUASINI KİMLER OKUR?

 

Deli gibi aşık etme duası edilen niyetine göre farklı amaçlara hizmet etmektedir. Bu sebeple aşk konusunda sıkıntı yaşayan birçok kişi tercih eder. Deli gibi aşık etme duası aynı zamanda bağlama duaları arasında da yer alır. Bu sebeple kadınlar erkeği kendine bağlamak ve erkeği kendine aşık etmek için sıklıkla tercih eder. Deli gibi aşık etme duasını genellikle şu kişiler tercih etmektedir :

  • Aşkına karşılık bulamayanlar
  • Platonik aşıklar
  • Kocasından ayrılan kadınlar
  • Kocasını eve bağlamak isteyenler
  • Kocasını kendine bağlamak isteyenler
  • Sevgilisinden ayrılanlar
  • Sevgiliyi pişman etmek isteyenler
  • Sevgiliyi döndürmek isteyenler
  • Tanımadığı birini sevenler
  • Daha önce hiç aşık olamamış kişiler

 

 

ANINDA AŞIK EDEN DUA

 

Anında aşık eden dua, aşk duaları ve aşık etme duaları arasında yer alan ve destekleyici olan bir duadır. Destekleyici olan dualar, esas duanın edilmesinin ardından okunur. Amacı, esas duanın tesir alanını artırmak ve hızlı sonuç vermesini sağlamaktır. Anında aşık eden dua, deli gibi aşık etme duasından sonra okunmalıdır. Araya zaman girmeden okunmasında fayda vardır. Anında aşık eden dua okunduktan sonra şükür namazı kılınmalıdır. Aynı zamanda bu duanın okunmasından sonra 33 euzü besmele çekilmesinde büyük yarar olduğu söylenir.

 

Anında aşık eden dua okunuşu şu şekildedir:

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ.

 

 

Aşık etme duaları, en hızlı aşık etme duası, anında aşık etme duası, aşık ettiren dualar gibi birçok içerik sitemizde mevcuttur. Sitemiz üzerinden ilim irfan sahibi medyum hocamıza ulaşarak merak ettiğiniz bütün detayları sorabilir ve danışmanlık talep edebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun