Büyüler Gerçekten Var Mı?

İslamiyet’te asla yeri olmamakla birlikte büyüler gerçekten var mı sorusunun cevabı evettir. Büyü ve sihir başka insanların aleyhine yapılan işlemlerdir ve dinimiz bunu büyük bir günah olarak kabul etmektedir. İslam dini iki tane affedilmeyen günah olduğunu bildirir. Bunlardan birincisi Allah’a inkar diğeri ise kul hakkıdır. Büyüler bu iki affedilmeyen günahı da içermektedir. Büyü Allah’tan başka güçleri de tanımak anlamına geliyor ve büyü bozmak da bir büyü olduğu için günah olarak kabul ediliyor. Büyüler bir başkasının iradesine müdahale olduğu ve istemedikleri gibi davranmalarına neden olduğu için büyük bir kul hakkı da içeriyor. İnsanların bu uygulamalardan uzak durması ve yapmaya ya da yaptırmaya yeltenmemesi en doğrusu.

Büyü Nedir?

Asırlardır nsanoğlunun ilgisini çeken büyü olgusu tabiatüstü güçleri etkilemeye yönelik teknikler olarak tanımlanabilir. Bu teknikler öğretilebilir bu sayede büyü uygulamaları geçmişten günümüze kadar gelmiştir. Doğaüstü güçlerle ilişki kurmak zararlı, faydalı ya da koruma amaçlı faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir ve insanların büyüler gerçekten var mı diye sormalarına neden olmuştur. Zararlı ya da faydalı amaçlar için yapılan büyülerde araç olarak ruhlar, cinler, şeytanlar, canlı ya da ölmüş hayvanlar kullanılmaktadır. İnsanlara kötülük yapmak amacını taşıyan büyüler çiftlerin arasını açmak, insanın dilini bağlamak, bahtını bağlamak ya da malına ve canına zarar vermek amacıyla yapılabiliyor. Dünyada yer alan bütün toplumlarda büyülere inanıldığı ve bu uygulamaların yapıldığı görülüyor.

Büyü Yapmak Ya Da Yaptırmak

Tüm dinler büyü yapmayı ya da yaptırmayı günah olarak kabul etmiştir. İnsanlar için büyü ilgi çeken ve merak edilen bir konudur bu nedenle büyüler gerçekten var mı diye araştırıp cevap bulmaya çalışırlar. Tüm dinler insanların iradesinin birtakım güçler kullanılarak kontrol altına alınmasını engellemek için büyü faaliyetlerini yasaklamıştır. İnsanların özgür iradeleriyle karar alıp harekete geçmeleri ve davranışlarını şekillendirmeleri İslam dini için önemlidir. Özgür iradenin kontrol altına alınıp yönlendirilmesi insan özgürlüğünün engellenmesidir ve dinimiz buna karşıdır. Büyülerin güçlü enerjileriyle kontrol altına alınan insanlara her şeyi yaptırmak mümkün olmaktadır. Böyle olunca insan yaptığından sorumlu tutulamaz bu durum da dini olarak kabul edilemez.

Yazar: Medyum.Biz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir