Bilim Ve Büyü Arasında Bağlantı Var Mıdır?

Bilim Ve Büyü Arasında Bağlantı Var Mıdır?

Çok eski çağlarda dualar ve çeşitli nesneler yardımıyla kişilerin hayatlarında değişiklik yapılması amacı ile birleştirilerek oluşturulan karışımlara büyü adı verilirdi. Bunlar ile uğraşan kişilere de elbette büyücü deniliyordu. Kendisine toplum tarafından ermiş denilen bu kişilerin ilgi alanları doğaüstü şeyler üzerineydi. Günümüzde de çok sorulan sorulardan biri olan bilim ve büyü arasında bağlantı var mıdır? Sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Bu açıdan da akıldaki pek çok sorunun giderilmesine katkı sağlayacağımızı düşünebilmekteyiz.

Bilim Nedir ve Neye Bilim Denir?

Bilim, evrendeki olguların bir bütün olarak ele alınıp bunların deney ve gözlemler yardımı ile incelenmesidir. Nedensellik bağı kullanılarak oluşturulabilecek olan bilim, çoğu zaman pek çok şey ile karıştırılmaktadır. Çünkü bilimin özellikleri içerisinde var olduğu sanılamayan olgular zaman zaman bilim adı verilerek işin içinden çıkılmaya çalışılmaktadır. Bilimin ne olduğunu iyi öğrenen bir kişinin bu tür şeylere itibar etmemesi gereklidir. Bilimsel dayanakları olan içeriklerin ne olduğu malumdur. Deney ve gözlem işin içerisine girmediği takdirde bir içeriğe bilimsel denemez. Bu açıdan bir şeyi bilimsel ve bilimsel olmayan şeklinde ayırmak çok kolaydır. Bilimde her şey kesin olarak kanıtlanabilir denemez çünkü bir şeyin yanlışlanabilir olması gerekir.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Öncelikle bilim tek başına bilim olarak sayılabilen bir şey değildir. Yani herkesin onu tanıyabilmesi gerekir. Varlığından emin olunan şey de bilimsel olarak kabul edilir. Ancak diyebildiğimiz gibi değişebilen ve yanlışlanabilir olması da görüşleri değiştirebilir çünkü körü körüne bağlılık bilimde kabul edilmez. Bilimin özellikleri de genel olarak;

  • Bilim evrenseldir
  • Bilim olgusaldır
  • Bilim seçicidir
  • Bilim eleştiricidir
  • Bilim sistemlidir
  • Bilim kesindir gibi durumlar bilimin özellikleridir.

Burada kesinlikten kastedilen araştırma sonuçlarının deney ve gözlem ile desteklendiği için doğru olmasından kaynaklıdır. Bilimde yenilik de her zaman önemlidir elbette.

Bilim Ve Büyü Arasında Bağlantı Var Mıdır?
Bilim Ve Büyü Arasında Bağlantı Var Mıdır?

Bilim ile Büyü Arasındaki Bağlantı

Büyü günümüz koşulları içerisinde bilimdışı olarak kabul edilen olgulardan biri. Büyünün bilim ile bir bağlantısı olmadığı ve aslında kendini gerçekleştiren kehanet adını verdiğimiz durum sayesinde gerçekleşiyor olması mümkün. Bunun sayesinde de kişiler büyü yapabiliyor ve pygmalion etkisi adını verdiğimiz beklentinin gerçekleşmesi durumu da bunun içerisinde sayılabiliyor. Bu tür etkilerin içerisinde bulunduğu durumda büyü yapan kişinin, büyü yaptırdığı kişiye karşı baskıda bulunabilmesi ve onu etkisi altına alabilmesi mümkün gözüküyor. Ancak tüm bu olguların yine de bilimle bir bağlantısının olabildiği henüz kanıtlanmadı. Bu gibi şeyler bilimin etki alanına da pek girmiyor. Bu nedenle de ne zaman bilim ile ilgisinin olabileceğini kanıtlaması merak konusu. Zaman içerisinde elbette büyünün nasıl gerçekleştiği, bunda bilimin payının olup olamayacağı kanıtlanacak ve ortaya konacaktır. O zamana kadar da hepimizin sabırla beklemesi gerekiyor.

Büyüler ve Günümüz

Büyülerin günümüz içerisindeki etkisi oldukça fazla. Gözümüzle görmesek de hala etkisini sürdürdüğünü ve birilerinin bir yerde büyü yaptığını bilebiliyoruz. Bu nedenle de eskisi kadar yoğun büyüler ile karşılaşmasak da yine de büyüden medet umanların varlığından haberdarız. Bazı şeylerin büyü ile çözülebileceğine olan inanç çok fazla. Bu nedenle de bilim ile ters düşen durumlar haliyle mevcut. Zaman içerisinde pek çok şeyi etkilediğini de söyleyebiliriz bu durumun. İnsanların üzerinde kötü bir etki yarattığı apaçık bir gerçek. Kimse kendisine büyü yapılıp yapılmadığını bilmediği için bu gibi durumlar kişilerin psikolojisini bozabiliyor.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun