Ayrılanları Birleştirme Büyüsü

Ayrılanları Birleştirme Büyüsü

Genelde ayrılanları birleştirme büyüsü işleminin uygulanmasındaki esas maksat eşlerin tekrardan bir arada olmasını sağlamaktır. Ayrılmış olan çiftlerin aralarındaki huzursuzluk ortaya çıkarıldıktan sonra bu huzursuzluğun husul bulmasına sebebiyet veren mevzuya göre işlem yapılır. Bu mevzu da büyünün tebelleş olarak iki insanın arasında geçimsizlik meydana getirmesidir.

Birleştirme büyüsü işlemini uygulayan medyumların bu hususu saptadıktan sonra meseleyi gidermeye ya da aksine çevirmeye müteveccih olarak muska ve büyü yaptığı söylenebilir. Yalnızca ayrılan bireyleri bir araya getirmek için değil bunun haricinde pek çok değişik maksat için de bu büyüden yararlanıldığı bilinir.

Ayrılanları Birleştirme Muskası

Birleştirme büyüsünden söz edilirken elbette ki birleştirme muskası hususunda da bilgi verilmesi gerekir. Zaten yazılışları her ne kadar aynı olmasa da manalarının farklı olmadığı söylenebilir. Birleştirme muskası olarak isimlendirilen birleştirme büyüsü maziden bu güne kadar gelmiş olan bir hayli kuvvetli tesire sahip bir büyü türüdür denebilir.

Pek çok medyum aracılığıyla da uygulanmakta olan bu büyü türünün muska olarak nitelenmesi yanlış olsa da uygulanışından ötürü muskayla benzerlik gösterdiği için hafızalarda birleştirme muskası ismiyle yer etmiştir.

Ayrılanları Birleştirme Büyüsü
Ayrılanları Birleştirme Büyüsü

Ayrılanları Birleştirme Büyüsünün Maksadı

Birleştirme büyüsü uygulamasının maksatlarını şu biçimde sıralamak olanaklıdır;

  • İki insanı yeniden birbirine bağlamak
  • Âşık etmek
  • Evlendirmek
  • Ayırmak

Bunun gerçekleşmesini sağlayan ise bu işle meşgul olan kişilerdir dönebilir. Bu kişiler; yararlandıkları materyaller ile beraber istimal ettikleri varlıkların refakati aracılığıyla istekler doğrultusunda talepte bulunan kişilere yardımcı olurlar.

Ayrılanları Birleştirme Büyüsü Nasıl Uygulanır?

Birleştirme büyüsü nasıl uygulanır hususuna tesir eden pek çok faktör bulunur. Mesela; büyü işlemini uygulatan kişi, büyüyü uygulayan medyum ve büyüye tesir eden kişi, büyünün hangi maksatla uygulandığı, büyünün işlemesi adına hangi varlıkların istimal edileceğine ilişkin faktörler vardır.

Duruma bağlı olarak, kurban kesme işlemi de bu faktörlerin içerisinde yer alır. Bazen bir kurban kesilir ve organlarıyla çalışma yapılarak büyü işlemine dahil edilir. Bazı zamanlarda da belli materyal veya birden çok objeye de gereksinim duyulduğu söylenebilir. Bu büyünün yapılışında kesinlikle olması gereken iki şey vardır ki bunlarda havas ilmi ve edced hesaplama dizgesidir. Bunlar olmadığı ve bilinmediği takdirde büyü kati suretle tutmaz. Tutmamakla kalmayıp kişide birtakım problemler oluşturabilir. Bu sebeple de iş sağlama alınarak yaptığı işin uzmanı olan medyumlara müracaat etmek kişinin yararına olacaktır.

İnsanlar Birleştirme Büyüsüne Niçin Gereksinim Duyar?

İnsanın yaradılışı nedeniyle erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere duygusal açıdan bağlanır. Fakat bu bağlılık kimi zaman bitebilir veyahut ilişki zarara uğrayabilir. Kavga ve ayrılmalar gibi ailedeki düzeni bozan negatif durumlar çevrede yoğun olarak görülür. İşte bu nedenle de çiftlerin arasındaki kırgınlıkları, soğuklukları ve dargınlıkları düzeltebilmek adına birleştirme büyüsüne müracaat edilir.

  • Şayet kişilerin arasının büyü yüzünden açıldığı saptanırsa bu doğrultuda bir yol izlenmesi icap eder.
  • Evvela ayrılığı baz alan bir büyüye maruz kalmış olan çift, büyünün tesirinden çıkarılıp, akabinde birleştirme büyüsüne müracaat edilerek geçmişteki mutlu günlere geri dönüş sağlanması hedeflenir. +Bu büyünün muvaffakiyete erişmesi evvela Allah’ın takdirine, akabinde de kişinin çabasına bağlı şekilde gelişir.
  • Pek tabii bu noktada inanç da çok mühim bir faktör teşkil eder.
  • Bu büyünün muvaffak olabilmesi adına işinde uzman kişinin ağzından çıkanlar eksiksiz olarak yerine getirilmeli, inanç yitirilmemeli, kişi kendisini dimdik ayakta tutmaya çalışmalıdır.
  • Bu işlem için kendisini ispat etmiş olan hakiki medyumlara müracaat edilerek onlardan yardım alınmalıdır.

Bu detaylara özen gösterilirse başarılı olmama ihtimali sıfıra inecektir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocamıza Sorun
turkçe altyazili porno grup sex sweet bonanza casino medyum islami sohbet müzik indir