NİŞAN DUASI

 

Nişan duası, evlilik öncesi gerçekleştirilmesi muhakkak gereken çok faziletli bir duadır. Evlilikten önce yapılan eş, dost ile birlikte güzel vakit geçirilen ve kutsal törenlerden biri olarak sayılan nişanda; kem gözlere, kıskançlıklara, fesatlıklara uğrama ve aşka nazar değme durumları sıkça yaşanmaktadır. Özellikle bizim toplumumuzda nişan duasının çok büyük bir önemi vardır. Bizim toplumumuzda bir araya gelmeler ve toplaşmalar oldukça önem taşır. Kişi sayısı çoğaldıkça yaşanan olumsuz hadiseler de ne yazık ki artmakta. Nişan duası hem değecek olan nazarlardan koruyan hem de nişanlısı ile sıkıntı yaşayan kişiler tarafından tercih edilen bir duadır.

Nişan duasını kadın ya da erkek okuyabilir ve bu sayede hem nişanlısını hem de kendini korumaya almış olur.

Nişanlılık zamanında yaşanan bütün olaylar, gerçekleşen bütün diyaloglar; evliliğin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Nişanlılık süreci ile evlilik süreci arasındaki duygusal fark kesinlikle olmamalıdır. Nişanlanınca soğuma, ters düşme gibi sorunlar herkes arasında yaşanan sorunlardır. Bu sorunların dünyevi gayretlerle çözülemediği noktalarda nişan duası devreye girerek yüksek etkisi altına aldığı çiftleri hayırlı bir yola sokmaya yarar.

Evlenme niyetinde bulunan çiftlerin; nişanlanacakları gün, tören öncesinde nişan duası okumaları ve aynı zamanda törenden sonraki günlerde de dua okumaya devam etmeleri yaptıkları hayırlı işlerden birisi olacaktır.

Evlenmeye niyeti olan kişilerin en çok sorun yaşadığı dönem nişanlılık dönemidir. Nişanlılık döneminde ne kadar az problem ile karşılaşılırsa evlilik döneminde çiftler o kadar mutlu olmaktadır. Bu nedenle, nişanlılık döneminde sık sık dua okumalarına yer vermek büyük önem taşımaktadır.

 

Nişan duası ikiye ayrılan bir dua türüdür:

 

Nişanlanma gününde okunan nişan duası

Nişanlandıktan sonra sürekli okunması gereken nişan duası

 

 

NİŞANLANMA GÜNÜNDE OKUNAN NİŞAN DUASI

 

Bu nişan duası, Tevbe suresinin 71. ayetinin dua hükmü verilerek okunmasından oluşur. Nişanlanma gününde törene geçilmeden önce veya direkt nişan sabahında okunması medyum hocalar tarafından önerilmektedir. Bu sıralarda okunmaya ve ritüellerini gerçekleştirilmeye vakit bulunamaz ise, ilk fırsat bulunan anda okunması çok önemlidir.

 

Nişanlanacak olan kadının ve nişanlanacak olan erkeğin bu duayı ayrı ayrı olacak şekilde her ikisinin de okuması, duanın etkisini artıracak ve tesiri daha yüksek bir hale getirecektir. Nişan duası ile, nişanlanma gününde gerçekleşecek olan sorunlar ortadan kalkacak ve mümkün olan en güzel şekilde nişan gerçekleşecektir.

 

Nişan duası, vekaleten okunabilen dualar arasında yer almaktadır. Fakat hemen hemen bütün medyum hocalar bu duanın bizzat nişanlanacak olan kişiler tarafından okunmasının daha faziletli olacağını söylemektedir.

 

Nişan duası, kez olmak üzere birbirinin peşi sıra okunan bir duadır. Nişan duasından önce muhakkak abdest alınmış olmalıdır. En içten ve samimi duygularla niyaz edilmeli ve yalnızca nişan duasına odaklanarak sessiz ve sakin bir ortamda okuma işlemi gerçekleştirilmelidir.

 

Nişan duası:

Bismillahirrahmanirrahim

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım. (Amin)

Nişan duası Türkçe meali:

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe-71)

NİŞANLANDIKTAN SONRA SÜREKLİ OKUNMASI GEREKEN NİŞAN DUASI

Nişanlanma günü, nişan töreninden sonra nişanlanmış olan çiftleri bekleyen birçok zorlu hazırlık bulunmaktadır. Düğünün planlanması, çevrenin etkileri gibi faktörler hem gelin adayı hem de damat adayı için oldukça yorucu ve stresli bir süreçtir. Böylesi stresli ve ciddi süreçlerde karşılaşılan sorumluluk yükünden kaynaklı bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple nişanlılık evresinde birtakım takım sorunların yaşanması normal karşılanmalı fakat sorunlar giderek artıyor ve çözülmüyorsa sorunu çözmek ve mutlu birlikteliği korumak için kişilerin kendilerine kalkan oluşturması gerekmektedir.

 

Nişanlılık dönemi boyunca hem erkeğin hem de kadının sürekli nişan duası okuması sıkıntılarının bertaraf edilmesini sağlayacaktır.

 

Nişanlandıktan sonra sürekli okunması gereken nişan duası:

 

Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. (Amin)

Duanın Türkçe meali:

 

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rûm-21)

 

Nişanlanmadan önce ve nişanlılıktan sonra okunacak olan Duha suresi, meryem suresi okunması çok çok faydalıdır. Ayrıca nişan süresince esmaların okunması da bütün medyum hocalar tarafından tavsiye edilmektedir.

 

Nişan duası, evlilik duası, aşk duası, bağlama duası gibi birçok aşk duaları sitemiz üzerinde en yalın ve net haliyle bulunmaktadır.

7/24 hizmet vermeye açık olan Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyum hocasına sitemiz üzerinden ulaşabilir ve dilediğiniz konularda danışmanlık alabilirsiniz.