ERKEĞİ YALVARTMA DUASI

Erkeği yalvartma duası kadınlar tarafından çok sık kullanılan ve tesirli olan bir duadır. Erkeği yalvartma duası ile birçok erkek pişman olup geri dönmüştür. İlişkiler üzerinde erkek, çabuk sıkılan bir yapıya sahiptir. Bu sebeple partnerinden uzaklaşarak başka heyecanlar aramaya başlar. Böylesi durumlarda erkeği yalvartma duası uygulaması yapılır. Böylece erkek pişman olacak ve geri gelecektir. Erkeği yalvartma duası ile erkeği körkütük kendine bağlamak mümkündür.

 

ERKEĞİ YALVARTMA DUASI NASIL OKUNUR?

 

Her dua, okunuş biçimleri ve uygulanış biçimleri olarak farklılık gösterir. Erkeği yalvartma duası okumadan önce de yapılması gereken birtakım noktalar vardır. Bunların eksiksiz ve doğru gerçekleştirilmesiyle erkeği yalvartma duası kısa sürede etki gösterir. Erkeği yalvartma duası okumadan önce muhakkak boy abdesti almak gerekir. Beden temizliği oldukça önemlidir. Aynı zamanda beden temizliği kadar ruhsal arınma da büyük yer tutar. Kişinin aklını karıştıracak herhangi bir soru işareti bulunmamalıdır.

 

Erkeği yalvartma duasında en önemli nokta ise; duayı edecek olan kişinin niyetidir. Eğer kişi, intikam duygusu ile pişman etmek için yapıyor ise bu dua etki göstermez. Kişinin kesinlikle kalbinin temiz olması gerekir. İyi niyetle, temiz kalple edilen dua Allah katında kabul görür.

ERKEĞİ YALVARTMA DUASI OKUNUŞU

 

Erkeği yalvartma duası, zaman ve sabır isteyen bir duadır. 3 hafta boyunca her Cuma günü okunmalıdır. Cuma sabahları, sabah namazından sonra okunur. Kimseyle iletişime geçmeden direkt duaya başlamakta fayda vardır.

 

Bismillahirrahmanirrahıym.

Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya Allahü ya Allah.

 

 

ERKEĞİ PİŞMAN EDEN DUA

 

Erkeği yalvartma dualarından sayılan bir diğer dua; erkeği pişman eden duadır. Bu duanın düzenli bir şekilde 21 gün boyunca okunması halinde erkek pişman olacaktır. Ve sevgilisine ya da eşine inanılmaz derecede bağlılık duyarak geri dönecektir. Erkeği pişman eden dua okumadan önce abdest alınmalıdır. Erkeği yalvartma duası ve erkeği pişman eden dualar aynı anda okunabilmektedir. Erkeği pişman eden dua şu şekildedir:

 

Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir, ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak

 

Erkeği yalvartma duası, erkeği pişman etme duası gibi birçok içerik sitemiz üzerinde bulunmaktadır. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak dilediğiniz bütün konularda bilgi edinebilirsiniz.